datum 25. 06. 2024     Česky   Deutsch   English
FRESO comp., s.r.o. FRESO COMP & ST. spol s r.o. www.fresocomp.cz

Certifikáty

Certifikace a oprávnění

Freso comp., s.r.o.

V roce 2004 firma úspěšně dokončila certifikát systému managementu jakosti dle normy ČSN EN 9001:2001.

Dále je držitelkou certifikátu systému managementu jakosti při svařování dle normy ČSN EN ISO 3834-2:2006 a specifického certifikátu způsobilosti výrobců v rámci svařování kolejových vozidel a jejich komponent dle normy DIN/ČSN EN 15085 pro certifikační úroveň CL1.

Prohlášení Prohlášení
FRESO comp., s.r.o.
splňuje požadavky předpisu ČD V95/5 v platném znění.
Dle normy ČSN EN 15085-2
Datum platnosti do: 1. 9. 2025
ZERTIFIKAT ZERTIFIKAT
FRESO comp., s.r.o.
Production, Einkauf und Lieferung
im Geltunsbereich der Klassificierungsstufe CL 1 nach EN 15085-2:2020 auszuführen.
Zertifikatgültigkeit: 1. 9. 2025
CERTIFICATE CERTIFICATE
FRESO comp., s.r.o.
Production, purchase and supply
under classification level CL 1 according to EN 15085-2:2020.
Validity: 1. 9. 2025
CERTIFIKÁT CERTIFIKÁT
FRESO comp., s.r.o.
výroba, nákup a dodávky
s klasifikační úrovní CL 1 podle EN 15085-2:2020
Platnost do 1. 9. 2025
CERTIFICATE CERTIFICATE
FRESO comp., s.r.o.
Production and sale of components for raily vehicles
has implemented and uses a welding process which conforms to ČSN EN ISO 3834-2:2022
Validity: 15. 7. 2025
ZERTIFIKAT ZERTIFIKAT
FRESO comp., s.r.o.
Herstellung un Verkauf von Komponenten für Schienenfahrzeuge
das Schweißverfahren eingefürt hat und anwendet, das Norm ČSN EN ISO 3834-2:2022 entspricht.
Zertificatgültigkeit: 15. 7. 2025
CERTIFIKÁT CERTIFIKÁT
FRESO comp., s.r.o.
Výroba a prodej komponentů pro kolejová vozidla
proces svařování odpovídá ČSN EN ISO 3834-2:2022
Platnost do 15. 7. 2025
TÜV-SÜD Czech CSN EN ISO 3834-2:2006 CERTIFIKÁT
FRESO comp., s.r.o.
Výroba a prodej komponentů pro kolejová vozidla
ČSN EN ISO 3834-2:2006
Platnost do 15. 7. 2025
TUV SUD Czech bis 15. 7. 2025 ZERTIFICAT
FRESO comp., s.r.o.
Herstellung und Verkauf Komponenten für Schienenfahrzeuge
ČSN EN ISO 3834-2:2006
TÜV SÜD Czech - Zertifizierungsstelle
Wirksamkeit: bis 15. 7. 2025
TUV SUD Czech CERTIFICATE
FRESO comp., s.r.o.
Production and sale of components for tracked vehicles
ČSN EN ISO 3834-2:2006
TÜV SÜD Czech - Certification body
Validity to 15. 7. 2025
ZERTIFICAT ZERTIFICAT
FRESO comp., s.r.o.
Schweißen von Schienenfahrzeugen und -fahrzeugteilen nach EN 15085-2
Klassifikationsstufe CL1 im Tätigkeitsbereich P
TÜV SÜD Industrie Service GmbH
Gültigkeit: 12. 7. 2021 bis 11. 7. 2024
CERTIFICATE CERTIFICATE
FRESO comp., s.r.o.
Welding of railway vehicle and components according to EN 15085-2
Classification level CL1 in the field of activity P
TÜV SÜD Industrie Service GmbH
Validity: 12. 7. 2021 until 11. 7. 2024

Firma je rovněž držitelkou osvědčení o odborné způsobilosti dodavatele pro vybrané železniční společnosti v České a Slovenské republice, součástí jsou oprávnění a prohlášení o splnění požadavků národních předpisů

Osvědčení o způsobilosti dodavatele Osvědčení o způsobilosti dodavatele
FRESO comp., s.r.o.
Výroba, opravy a dodávky dílů a komponentů železničních kolejových vozidel kovoobráběčstvím a zámečnictvím dle platné a schválené dokumentace
Platnost do: 30. 8. 2024
Dopravný úrad
Letisko M. R. Štefánika, 823 05 Bratislava OPRÁVNENIE na zváranie dráhových vozidiel
FRESO comp., s.r.o.
Dopravný úrad, Letisko M. R. Štefánika, Bratislava
Platnost do 9. 3. 2026
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia Potvrdenie odbornej spôsobilosti
FRESO comp., s.r.o.
Výroba a opravy komponentov zváraním a kovoobrábaním a dodávka obručí pre ŽKV ECM ZSSK CARGO.
V súlade so Smernicou odb. spôsobilosti 3_U40_Smernica-15_2017_v1.1 Úseku sluzieb ŽKV.
Platnost do: 14. 9. 2025
ITQ - INŠTITÚT TEÓRIE KVALITY, s.r.o.
CERTIFICATE Quality Management System 
FRESO comp., s.r.o.
Implementation of the metal-working locksmith and welding works.
ČSN EN ISO 9001 : 2016 CERTIFICATE
FRESO comp., s.r.o.
ITQ - INŠTITÚT TEÓRIE KVALITY, s.r.o.
Implementation of the metal-working locksmith and welding works.
Valid to 17. 06. 2025
ITQ - INŠTITÚT TEÓRIE KVALITY, s.r.o.
CERTIFIKÁT Systémy managementu kvality 
FRESO comp., s.r.o.
Provádění kovoobráběčských, zámečnických a svářecích prací.
ČSN EN ISO 9001 : 2016 CERTIFIKÁT
FRESO comp., s.r.o.
ITQ - INŠTITÚT TEÓRIE KVALITY, s.r.o.
Provádění kovoobráběčských, zámečnických a svářecích prací.
Platnost do: 17. 06. 2025
ITQ - INŠTITÚT TEÓRIE KVALITY, s.r.o.
ZERTIFIKAT Qualitätsmanagementsysteme 
FRESO comp., s.r.o.
Die Umsetzumg der Metal, Schlosser und Schweißarbeiten.
ČSN EN ISO 9001 : 2016 ZERTIFIKAT
FRESO comp., s.r.o.
ITQ - INŠTITÚT TEÓRIE KVALITY, s.r.o.
Die Umsetzumg der Metal, Schlosser und Schweißarbeiten.
Zertificat ist gültig bis: 17. 06. 2025

FRESO comp & ST. spol. s r.o.

CERTIFICATE to perform purchase and supply ... CERTIFICATE
FRESO comp & ST. spol. s r.o.
CERTIFICATE to perform purchase and supply under classification level CL1 according to EN 15085-2:2020.
Validity: 5. 9. 2025
ZERTIFICAT Einkauf und Lieferung im Geltungsbereich ... ZERTIFIKAT
FRESO comp & ST. spol. s r.o.
Klassifizierungsstufe CL1 nach EN 15085-2:2020 auszuführen.
Zertifikatgültigkeit: 5. 9. 2025
Organizace je certifikovaná pro nákup a dodávky s klasifikační úrovní CL1 podle EN 15085-2:2020 CERTIFIKÁT
pro nákup a dodávky
FRESO comp & ST. spol. s r.o.
Klasifikační úroveň CL1 podle EN 15085-2:2020
Platnost do 5. 9. 2025
ITQ - INŠTITÚT TEÓRIE KVALITY, s.r.o.
CERTIFIKÁT - Systému managementu kvality
FRESO comp & ST, spol. s r.o.
Výroba, nákup a prodej komponentů pro kolejová vozidla.
ČSN EN ISO 9001 : 2016 CERTIFIKÁT
FRESO comp & ST, spol. s r.o.
ITQ - INŠTITÚT TEÓRIE KVALITY, s.r.o.
Výroba, nákup a prodej komponentů pro kolejová vozidla.
Platnost do 17. 06. 2025
ITQ - INŠTITÚT TEÓRIE KVALITY, s.r.o.
ZERTIFIKAT Qualitätsmanagementsysteme 
FRESO comp & ST, spol. s r.o.
Herstellung, Einkauf und Verkauf Komponenten für Schienenfahrzeuge.
ČSN EN ISO 9001 : 2016 ZERTIFIKAT
FRESO comp & ST, spol. s r.o.
ITQ - INŠTITÚT TEÓRIE KVALITY, s.r.o.
Herstellung, Einkauf und Verkauf Komponenten für Schienenfahrzeuge.
Zertificat ist gültig bis: 17. 06. 2025
ITQ - INŠTITÚT TEÓRIE KVALITY, s.r.o.
CERTIFIKATE Quality Management System 
FRESO comp & ST, spol. s r.o.
Production, purchase and sale of componentsfor tracked vehicles. 
ČSN EN ISO 9001 : 2016 CERTIFIKATE
FRESO comp & ST, spol. s r.o.
ITQ - INŠTITÚT TEÓRIE KVALITY, s.r.o.
Production, purchase and sale of componentsfor tracked vehicles.
Valid to: 17. 06. 2025

 

 
 
TOPlist